skip to Main Content

Privacy verklaring Success Travel

Sluit u een reis of evenement bij ons af? Dan hebben wij uw gegevens nodig. We vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Wij, Success Travel, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen dit op een behoorlijke en zorgvuldige manier doen, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wat is verwerken: verwerken is alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, wijzigen, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie. De meeste persoonsgegevens ontvangen we van u zelf of bijvoorbeeld uw partner.

Afhankelijk van de diensten die wij voor u verrichten, kunnen we de volgende gegevens van u verwerken:

 • Uw contactgegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Uw geboortedatum, geslacht en burgerlijke staat.
 • Nummer van uw rijbewijs, paspoort of ander identiteitsbewijs. Het kan ook zijn dat we vragen een kopie hiervan op te sturen.
 • Contactmomenten ( zoals brieven en email die wij sturen en van u ontvangen).
 • Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over uw gezondheid of special maaltijdkeuzes.

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat wij:

 • Uw behoefte en voorkeuren in kaart brengen om producten goed aan te laten sluiten hierop.
 • Met u moeten kunnen communiceren over uw reis/evenement, veranderingen en service informatie.
 • Klachten en geschillen te behandelen.
 • Moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals het vaststellen van uw identiteit, het nakomen van onze wettelijke zorgplicht.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?
In het kader van onze dienstverlening delen we uw persoonsgegevens onder andere met luchtvaartmaatschappijen, restaurants en hotels en partners in het buitenland die deze gegevens nodig hebben voor een goede uitvoering van de reis en of evenement.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens bewaren we in ieder geval zolang u klant bent bij Success Travel. Als onze relatie eindigt, dan zijn we wettelijk en contractueel verplicht om uw gegevens nog minimaal 5 jaar te bewaren. Voor sommige gegevens en situaties kan dit langer zijn.

Na afloop van de wettelijke bewaartermijn vernietigen we uw gegevens. Op grond van de wet heeft u het recht om ons te vragen uw gegevens te vernietigen.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Onze website, Portal en IT systemen zijn goed beveiligd en verder doen wij ons uiterste best om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Dit doen we door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen. Al onze medewerkers en de partijen waar wij mee samenwerken hebben instructies gekregen zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Uw gegevens worden niet verkocht aan andere partijen.

Welke rechten heeft u?
Uiteraard bent u de baas over uw eigen persoonsgegevens. Daarom geeft de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) u een aantal rechten.

U mag ons vragen om:

 • Inzage in de persoonsgegevens die we van u verwerken.
 • Informatie over wat we met uw persoonsgegevens doen.
 • Uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet kloppen.
 • Uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of zelfs te stoppen.
 • Uw persoonsgegevens over te dragen aan uzelf of een door u aan te wijzen partij.

We proberen altijd zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na het indienen, aan uw verzoek te voldoen. Hiervoor brengen we geen kosten in rekening. Let er wel op dat we niet altijd aan uw verzoek kunnen voldoen. Denk hierbij aan een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen terwijl de wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken of als u nog een contract via ons heeft lopen. Als we niet aan uw verzoek kunnen voldoen, laten we dat uiteraard aan u weten en leggen we uit waarom.

Aanpassen van deze privacyverklaring
We mogen deze privacyverklaring aanpassen. Dat mag bijvoorbeeld wanneer er iets verandert in de wetten of regels.

Heeft u vragen?
Als u vragen heeft of gebruik wilt maken van uw rechten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dan kunt u contact opnemen met ons kantoor per mail : info@successtravel.nl

Back To Top